organisatie:covid19

Protocol Coronavirus

Het actuele protocol als PDF file staat hier:

tdvenlo_covid_protocol_15.pdf

Voor een zo veilig mogelijke uitvoering van de 'anderhalvemeterclub' zullen er wat gedragsaanpassingen doorgevoerd moeten worden:

 • Als je last hebt van: (neus)verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, dan BLIJF je THUIS.
 • Als één van je huisgenoten koorts heeft, BLIJF dan ook THUIS.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19) of wacht op een test(resultaat). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
 • Eénrichtingsverkeer in de clubruimten. Binnenkomen in computerruimte, van daaruit betreden elektroruimte, vanuit elektroruimte naar gang om hetzij terug te gaan naar computerruimte of uitgang. In de gang zo veel mogelijk rechts lopen.
 • Per labtafel kunnen max. 2 personen werken. De vergadertafel wordt ingezet om 2 extra elektro-werkplekken te bieden, met siliconenmat.
 • In de computerruimte zijn de werkplekken beschikbaar na creatie onderlinge afstand van tenminste 1,5 m en / of plaatsing spatschermen. Probeer ondanks deze maatregel zo veel mogelijk om-en-om te gaan zitten, dus een werkplek leeg te laten tussen twee leden.
 • Op de gang en/of in Plek3 kunnen flexibele werkplekken gecreeerd worden, bijvoorbeeld voor leden met een laptop. Deze werkplekken worden na elke clubavond weer opgeruimd.
 • De bar is toegankelijk, let op handen wassen / desinfecteren. Drank mag vervolgens meegenomen worden de space in. Blijf niet in de bar hangen.
 • Vrijdagavond van 19.30 - 21.00 uur is de space gereserveerd voor de jeugdleden en ca. 5 begeleiders. Ouders wachten buiten, binnenkomen kan op afspraak. De vrijdagse clubavond voor volwassen leden begint om 21.10 uur.

Om besmettingsrisico's te minimaliseren houden we de volgende hygiënemaatregelen in acht:

 • Voor betreden clubruimtes handen wassen in het toiletblok
 • Uiteraard handen wassen na toiletgebruik
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Handen wassen of desinfecteren voor het openen van koel- of keukenkast(en)
 • Waar mogelijk pedaalemmers met het voetpedaal openen (niet met je handen aan het deksel!)
 • Alle leden dragen als zij niet op een werkplek zitten een mondneusmasker, in tegenstelling tot de landelijke richtlijn geldt dit óók voor de jeugdleden jonger dan 13 jaar.
 • Gereedschappen, toetsenborden en muizen na gebruik schoonmaken met een doekje

Op woensdag 6-5-2020 heeft er een persconferentie plaatsgevonden n.a.v. de stand van zaken ten aanzien van de Covid-19 pandemie. Hierin is het perspectief geboden dat (mits de ontwikkleingen van besmettingsgraad het toelaten) per 11-5-2020 bibliotheken weer de deuren kunnen openen (voor individueel bezoek) en per 1-6-2020 bijeenkomsten met max 30 personen weer tot de mogelijkheden behoren.

In de hierop volgende persconferentie van 19-5-2020 is aangegeven dat de ontwikkelingen op dat moment perspectief bieden om de geplande versoepelingen van maatregelen door te laten gaan. Per 1-6-2020 zal het dus weer mogelijk zijn om met groepen tot 30 mensen bij elkaar te komen in publiek toegankelijke gebouwen: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap.

Dit alles is alleen mogelijk met inachtneming van de gedrags- en hygiënemaatregelen passend bij de 'anderhalvemetersamenleving'. Om per 1-6-2020 de hackerspace weer open te kunnen stellen voor leden, is dit protocol 'anderhalvemeterclub' opgesteld, bestaande uit enkele gedrags- en hygiënemaatregelen.

Met ingang van 14-10-2020 zijn er enkele wijzigingen in het beleid, in navolging van de mededelingen op de persconferentie van 13-10-2020.

Vanaf 26-6-2021 wordt het landelijk beleid versoepeld, waarbij de basisregels m.b.t. hygiëne en afstand houden nog wel gehandhaafd blijven.

Per 25-9-2021 worden weer meer maatregelen losgelaten.

Herintrede maatregelen 6-11-2021: opnieuw mondneusmaskers dragen en afstand houden.

Daarom een update van dit document.

Bij aanpassingen in de coronarichtlijnen vanuit de overheid voert de vereniging de noodzakelijke aanpassingen in bovenstaand protocol door. • organisatie/covid19.txt
 • Last modified: 14/01/2022 22:33
 • by marc