projects:inception_horn

Inception Horn

De Inception Horn is een grote rode knop, die na indrukken zorgt voor het afspelen van het karakteristieke “toeter”-geluid uit de film Inception.

Het idee voor dit project komt via Rolf Hut. Op zijn beurt werd Rolf weer geïnspireerd door de podcast Nerdland met Lieven Scheire. De uitdaging nu is om zoveel mogelijk makers zo'n ding laten maken.

Zie hier de YouTube Video waarin Rolf Hut zijn versie van het project voorstelt.

Een concept realisatie kan vrij eenvoudig vormgegeven worden. Maak gebruik van een grote knop & microcontroller oid & speaker. Niet te moeilijk maken.

Het meest minimale concept zou er als volgt uit kunnen zien: Een Arduino triggeren met een drukknop(je), uiteindelijk de audio afspelen via piezobuzzer of 8ohm speaker, en de audio comprimeren en met de sketch in de 32 kB van de Arduino proppen.

Opschalen van dit concept, bijvoorbeeld voor meer oempf, zou dan vervolgens kunnen dmv 1-transistorversterker, grotere speaker en grotere drukknop.

Niet elke realisatie van dit project zal kunnen slagen met het geluid als mp3-file. Daarom is het nodig om de audio om te kunnen zetten naar bijvoorbeeld wav, of een andere representatie.

Audacity is het meest voor de hand liggend programma voor editing van audio.

File downloaden van: deze pagina.

Hier kan een beschrijving van een realisatie van dit project m.b.v. een Arduino microcontroller neergezet worden.

/*
 
 The circuit:
 - LED attached from pin 13 to ground
 - pushbutton attached to pin 2 from +5V
 - 10K resistor attached to pin 2 from ground

 - Buzzer on pin 13.

*/

// set pin numbers:
const int buttonPin = 2;   // the number of the pushbutton pin
const int buzzPin = 13;   // the number of the buzzer pin

// variables:
int buttonState = 0;     // variable for reading the pushbutton status

void setup() {
 // initialize the buzzer pin as an output:
 pinMode(buzzPin, OUTPUT);
 // initialize the pushbutton pin as an input:
 pinMode(buttonPin, INPUT);
}

void loop() {
 // read the state of the pushbutton value:
 buttonState = digitalRead(buttonPin);

 // check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
 if (buttonState == HIGH) {
  // turn buzzer on:
  digitalWrite(buzzPin, HIGH);
 } else {
  // turn buzzer off:
  digitalWrite(buzzPin, LOW);
 } 
}

https://arduino.stackexchange.com/questions/12735/is-there-a-way-to-play-sounds-from-an-arduino-without-using-a-sound-shield

Jhaand heeft een variant gemaakt met gebruik van een mp3-module: https://sparks.gogo.co.nz/jq6500/index.html. De audio kan direct als MP3 in de module worden opgeslagen, en deze speelt dan na een druk op de knop af via een aangeloten speaker.

* WiFi link tussen knop(pen?) en speaker, met een ESP ofzo?

 • projects/inception_horn.txt
 • Last modified: 12/06/2021 00:08
 • by marc